Vodatec Cranberry Solutions kompleksowo zajmuje się technologią zalewową uprawy żurawiny wielkoowocowej w Polskich warunkach klimatycznych. Dążymy do rozpowszechnienia uprawy tej bardzo cennej krzewiny o bardzo dużym potencjale. Z uwagi na dosyć restrykcyjne warunki prowadzenia uprawy nasza działalność obejmuje kilka kluczowych etapów związanych z przygotowaniem i założeniem plantacji

W naszej ofercie znajdą Państwo:

 • pomoc w wyborze odpowiedniego stanowiska
  Wybór stanowiska jest kluczowym elementem powstawania plantacji i wcale nie należy do najprostszych. Źle dobrane stanowisko skutkować będzie słabym korzenieniem roślin, co wydłuży nam okres zarastania plantacji, a co za tym idzie opóźnienie plonowania i wydłużenie walki z chwastami, które są głównym wrogiem krzewiny w pierwszym etapie uprawy.  Złogi wapnia umieszczone w dolnych warstwach gleby doprowadzać będą do odkwaszania stanowisk, co w konsekwencji doprowadzi do drastycznego spadku owocowania.
 • projektowanie kwater i infrastruktury
  Ze względu na duży koszt nasadzenia plantacji oraz jej wieloletni okres uprawy etap projektowy jest równie ważny jak pozostałe. Optymalne dostosowanie wymaga połączenia ze sobą wielu czynników decydujących o łatwości i ekonomii uprawy. Nawadnianie, zalewanie, odwadnianie, transport wody, technologia dokarmiania, zbioru, koszenia to zagadnienia, które muszą być głęboko przemyślane, by ograniczyć koszty uprawy do minimum i osiągnąć optymalny plon przez wiele lat. Przy bardzo dużym zapotrzebowaniu na wodę podczas ochrony antyprzymrozkowej oraz zalewaniu plantacji do zbioru każdy poważny błąd projektowy będzie kosztował wiele pieniędzy.
 •  dobór sprzętu niezbędnego do prawidłowego prowadzenia plantacji towarowej
  Jest to jeden z etapów projektowania plantacji. Dobór odpowiedniego systemu nawodnienia, nawożenia oraz zalewania plantacji stanowi o późniejszej prostocie i efektywności wszystkich etapów uprawy.
 • dobór sadzonek
  Nasze mateczniki, jako źródło pozyskiwania materiału wyjściowego do sadzonkowania przygotowywaliśmy ponad 6 lat. Spowodowane jest to wieloma czynnikami. Na polskim rynku szkółkarskim bardzo trudno znaleźć sadzonki w ilościach zaspokajających plantacje towarowe. Badania zgodności genetycznej naszych polskich zdobyczy wielokrotnie kończyły się rozczarowaniem. Dostępne rośliny w większości przypadków są za duże do sadzenia na plantacjach towarowych ze względu na zbyt rozrośnięty system korzeniowy, co powoduje zbyt duży stres dla rośliny podczas rozrywania bryły i trudność w utrzymaniu jej w dobrej kondycji po sadzeniu. W efekcie więcej płacimy za wiek sadzonki i o wiele dłużej czekamy na start wegetatywny po sadzeniu. Przy optymalnym nasadzeniu w ilości 160 000 szt/ha stanowi to bardzo dużą różnicę. W zależności od rodzaju podłoża na którym planujemy inwestycję powinniśmy wybrać odmiany, dzięki którym osiągniemy określony cel. Na jednych plantacjach będzie to wczesny zbiór, na innych szybki pierwszy plon, a na jeszcze innych szybkie zarastanie runa ze względu na walkę z chwastami. Vodatec Cranberry Solutions dysponuje sześcioma najatrakcyjniejszymi, certyfikowanymi (CAC) odmianami przygotowanymi do sadzonkowania na plantacje towarowe. Sprawdzone pod względem jakości i wielkości plonu, oraz czasu dojrzewania i charakterystyki rozrostu.