Systemy zraszania | Ochrona antyprzymrozkowa

Ochrona antyprzymrozkowa przy użyciu wody, to bardzo skomplikowany i obarczony dużym ryzykiem sposób ochrony roślin przed przymrozkami.

Proces polega na uchwyceniu momentu przemiany wody ze stanu ciekłego na stały, w którym woda oddaje czterokrotnie więcej energi niż w stanie ciekłym, dzięki czemu paradoksalnie zamarzając ogrzewa pąki kwiatowe roślin. Aby uzyskać określony efekt konieczny jest dobór odpowiedniego zraszacza. Bardzo ważny jest czas obrotu i wielkość kropli.

 

Zraszacz Super XL

Izraelski zraszacz jedno-dyskowy o średnim zasięgu, z wbudowanym silikonowym rotatorem, który zapewnia zraszaczowi określony czas obrotu niezależnie od ciśnienia wody. Stosowany w rozstawie od 6m-8m. Bardzo dobre rezultaty ze względu na średnią wielkość kropli, dzięki czemu osiąga równomierne pokrycie, oraz jest odporny na zjawisko znoszenia wody. System łatwy w montażu ze względu na plastikową budowę. Niskie ciśnienie pracy tj. 2,5 bar. To powoduje, że przy bardzo dobrym efekcie ochrony utrzymuje koszty na niskim poziomie.

Materiały do pobrania

Zraszacz MegaNet

Plastikowy zraszacz dwu-dyszowy o średniej kropli i zagęszczeniu od 8m-10m . Używany głównie do ochrony niskich roślin(żurawina, borówka). Dużą zaletą jest możliwość założenia odbojników wody, dzięki czemu ograniczamy do minimum straty wody i ochrony na obrzeżach plantacji.

Zraszacz Perrot

Jeden z najlepszych zraszaczy młoteczkowych dużego zasięgu. Stosowany w rozstawie od 18m-20m. Zaletami systemu zbudowanego na bazie Perota jest duży dystans między zraszaczami. Dedykowany głównie dla upraw nie posiadających słupów konstrukcyjnych. Spore straty na obrzeżach plantacji. System wysokoenergetyczny pracujący na poziomie ciśnienia ok. 4,5 bar.

Materiały do pobrania

Zraszacz Rondo

Zraszacz częściowej podkoronowej ochrony antyprzymrozkowej, stosowanej głównie w sadach, jako dodatkowa funkcja nawodnienia. Chroni uprawę do -3,5℃ nie niosąc za sobą żadnego ryzyka, zużywając przy tym tylko ok. 23m3/ha.

Materiały do pobrania

Zraszacz Flipper

zraszacz kierunkowy o niskim wydatku wody (ok.20m3/ha), pierwotnie stosowany do ochrony winorośli. Może być użyty do ochrony upraw o stosunkowo wąskich koronach. (borówka, jagoda kamczacka)

W ochronie antyprzymrozkowej przy użyciu wody należy pamiętać o ryzyku  jakie za sobą niesie:

  • ryzyko wywrócenia się plantacji pod ciężarem lodu (szczególnie w wyniku złego wyboru zraszacza)
  • ryzyko saturacji korzenie wskutek dużej ilości wody
  • brak wody podczas ochrony spowoduje odwrotny skutek